Вашата количка

Количката Ви е празна.

zooplus използва cookies, за да може да Ви предложи отлично обслужване. Ако искате да използвате нашата страница, моля потвърдете тук cookie-използване.

Приложението zooplus

Изтегляне Изтегляне
Безплатна доставка над 79 лв.

Инструкции за изхвърляне и опазване на околната среда

Инструкции за изхвърляне на батериите
Длъжни сме да Ви уведомим, че според правилата и законите за изхвърляне на използваните и ненужни батерии, Вие сте длъжни да предадете обратно използваните батерии на подходящите за това места, за да бъдат рециклирани. Батериите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля запознайте се с локалните условия за изхвърляне на ненужните батерии, изхвърлете на специално предназначените за това места или върнете безплатно в магазина, от който сте купили съответния продукт. Батериите към уреди закупени от нас, можете да върнете или пратите по пощата на адреса посочен по-долу:

zooplus AG
Vertriebszentrum
Marktal 3
D-99880 Hoerselgau

Значение на символите върху батериите
Батериите са обозначени със символ, на който е изобразена зачеркната кофа за боклук (виж картинката). Това означава, че батериите не трябва да бъдат изхвърляни в кофата за боклук. Батерии, които съдържат живак повече от 0,0005 % спрямо масата, кадмий повече от 0,002 % спрямо масата или олово повече от 0,004 % спрямо масата, са означени под специфичния символ като опасни вещества, както следва –
- Cd (=батерията съдържа кадмий),
- Hg (=батерията съдържа живак)
- Pb (=батерията съдържа олово).


Инструкции за изхвърляне на батерии!

Инструкции за изхвърляне на електроуреди
Електроуредите не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля изхвърлете на специално предназначените за това места, според локалните условия за изхвърляне.

Инструкции за опаковката
Ние спазваме задълженията си според на наредбата за отпадъци и сме назначили отделна фирма, отговорна за управление на дейностите по отпадъците и тяхното отстраняване.