Вашата количка

Количката Ви е празна.

Приложението zooplus

Към апликацията
Безплатна стандартна доставка над 79 лв.**

Инструкции за изхвърляне и опазване на околната среда

Инструкции за изхвърляне на батериите
Длъжни сме да Ви уведомим, че според правилата и законите за изхвърляне на използваните и ненужни батерии, Вие сте длъжни да предадете обратно използваните батерии на подходящите за това места, за да бъдат рециклирани. Батериите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля запознайте се с локалните условия за изхвърляне на ненужните батерии, изхвърлете на специално предназначениете за това места или върнете безплатно в магазина, от който сте купили съответния продукт. Батериите към уреди закупени от нас, можете да върнете или пратите по пощата на адреса посочен по-долу:

zooplus AG
Vertriebszentrum
Marktal 3
D-99880 Hoerselgau

Моля преди това се уверете, че разноските по пратката се покриват от пощенската марка.

Батерии, съдържащи вредни вещества са означени със следния символ и един от следните химически символи
- Cd (=батерията съдържа кадмий),
- Hg (=батерията съдържа живак)
- Pb (=батерията съдържа олово).

Инструкции за изхвърляне на електроуреди
Електроуредите не бива да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля изхвърлете на специално предназначениете за това места, според локалните условия за изхвърляне.

Инструкции за опаковката
Ние спазваме задълженията си според на наредбата за отпадъци и сме назначили отделна фирма, отговорна за управление на дейностите по отпадъците и тяхното отстраняване.