Вашата количка

Количката Ви е празна.

Приложението zooplus

Към апликацията
Безплатна стандартна доставка над 79 лв.**

Уведомление за изпращане на поръчката (политика на връщане и др.)

Условия и политика на връщане

Политика на връщане

Сключеният договор за покупка между клиента и zooplus може да се прекрати в рамките на 2 седмици, след датата на получаване, без да е необходимо писмено уведомяване за причината (под формата на имейл, писмо, факс и т.н.) или - когато стоките са доставени преди крайния срок - чрез изпращането им обратно. Срокът за прекратяване започва да тече с получаването на тази инструкция в текстова форма, но не и преди получаването на стоката от купувача (в случай на няколко доставки на подобни стоки - не преди получаването на първата частична доставка) и не преди изпълняването на нашите информационни задължения, във връзка с член 246 § 2, във връзка с § 1, параграф 1 и 2 EGBGB, както и на нашите задължения съгласно § 312 e параграф 1, изречение 1 BGB във връзка с член 246 § 3 EGBGB. За да се възползвате от правото си на връщане, е достатъчно навременното изпращане на уведомлението за отказ или просто да изпратите стоката обратно в оригинален и неупотребяван вид.

Уведомлението за отказ изпратете на
zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München

Във връзка с изпращането на продуктите обратно и отказът от покупката, моля свържете се с нашия Център за клиенти.

 

Моля използвайте нашия формуляр за контакт

 

Правото на отказ не се прилага за стоки, които са били произведени в съответствие с индивидуални поръчки на клиента (например, персонализирани нашийници, поставки за драскане, на компанията inTIERior, означени като специална поръчка и т.н.), както и бързо развалящи се стоки, като например растения, аквариумни животни, живи хранителни култури и замразени храни.

Последици от отмяната

В случай на ефективна отмяна на договора, взаимните ползи от покупко-продажбата следва да бъдат възвърнати. За възстановяване на сумата за покупката, моля изпратете ни актуална банкова сметка.закупената стока трябва да бъде върната обратно в първоначалния си вид на получаване. Ако стоката не отговаря на първоначалния вид на получаване или отговаря частично, е необходимо да се удържи обезщетение като компенсация, за нарушената търговка стойност на продукта. Условието за цялостта на опаковката и продукта не се прилага, ако влошаването им се дължи изключително на контрола и проверката на функционалността им - така, както както би било възможно да се случи при изпробване на стоката в магазина.Можете да се избегне задължението за плащане на обезщетение, ако сте употребили продукта по предназначение, не се отнасяте към него като индивидуална собственост и изключвате всякаква употреба на продукта, която би могла да се отрази негативно на неговата търговка стойност.

Стоки, които могат да бъдат изпратени с пратка, се връщат на наша отговорност. Вие трябва да поемете разходите по връщането на стоката, акодоставените стоки отговарят на поръчаните и ако цената на поръчката не надвишава 40 лв. или когато в момента на прекратяването, поръчаният продукт е с по-висока цена и Вие все още не сте заплатили сумата или извършили частично плащане на покупката. В противен случай, връщането ебезплатно. Задължението за възстановяване на извършеното плащане, трябва да бъде изпълнено в рамките на 30 дни. Срокът започва за вас, с изпращането на уведомлението за връщане или след обратното изпращане на стоките, а на нас от момента на тяхното получаване.

Моля, използвайте приложения в пакета формуляр и изпратете стоката на следния адрес:

zooplus AG
Vertriebszentrum
Marktal 3
D-99880 Hoerselgau

Този адрес ще откриете и върху пакетът за доставка. Стоки, които не могат да бъдат изпратени опаковани, ще бъдат взети директно от Вас. Моля в този случай се свържете с нашия Център за клиенти.

Фирма

zooplus AG

Sonnenstraße 15 80331 München

 

представен от:
Dr. Cornelius Patt
Andreas Maueröder
Dr. Mischa Ritter
Florian Welz

Седалище на фирмата: München
Окръжен съд München, № в търговския регистър: 125080

№ по ДДС: DE 200 164 421

Център за клиенти:

С нашия център за работа с клиенти можете да се свържете по следните начини:

Формуляр за контакт (по всяко време)