Вашата количка

Количката Ви е празна.

Приложението zooplus

Към апликацията
Безплатна стандартна доставка над 79 лв.**

Доставка в Швейцария

1. Валидност

Тези общи условия се прилагатза всички бизнес-отношения между zooplus AG и неговите клиенти във вида, в който са били в момента на сключването на договора.

2. Сключване на договор

Предложените продукти от асортимента на нашия онлайн магазин не представляват оферта в смисъла на §§ 145ff BGB. Тези предложения подлежат на промянаи не са задължаващи. В онлайн магазина, клиентът, купувайки артикул, заявява желание за сключване на договор за покупка. С изпращането на съгласието от страна на клиента, договорът все още не се счита за сключен.Клиентът получава потвърждение за получаването на поръчката по електронната поща (потвърждение на поръчката). Това потвърждение на поръчката не представлява приемане на офертата, а има за цел, да информира клиента, че поръчката му е получена от zooplus.

Договорът с zooplus се счита са сключен, когато zooplus приеме офертата на клиента, изпрати поръчания продукт на клиента и му изпрати втори имейл с потвърждение на изпратената поръчка (потвърждение на пратката).Договорът се запазва от zooplus, за извършването на договора за покупко-продажба. Освен изпращането на потвърждението на пратката, при определени условия може да бъде осигурен достъп на клиента до договора, ако той има интерес към това.

Продажбата на предлаганите стоки се извършва само в малки непромишлени количества, и само на пълнолетни лица. Zooplus запазва правото си, при определени обстоятелства и без упоменато основание, по икономически причини да отхвърли входящи заявки за поръчки. В чужбина zooplus доставя поръчки само на физически лица.

3. Условия за отмяна

Отмяна

Сключеният договор за покупка между клиента и zooplus може да се прекрати в рамките на 2 седмици, след датата на получаване, без да е необходимо писмено уведомяване (под формата на и-мейл, писмо, факс и т.н.) или - когато стоките са доставени преди крайния срок - чрез изпращането им обратно. Срокът за прекратяване започва да тече с получаването на тази инструкция в текстова форма, но не и преди получаването на стоката от купувача. За да се възползвате от правото си на връщане, е достатъчно навременното изпращане на уведомлението за отказ или просто да изпратите стоката обратно в оригинален и неупотребяван вид.

Уведомлението за отказ изпратете на
zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München

За помощ относно отказа от покупката и връщане на продуктите се обърнете към центъра за работа с клиенти.

 

За целта моля използвайте нашия формуляр за контакти

 

Правото на отказ не се прилага за стоки, които са били произведени в съответствие с индивидуални поръчки на клиента (например, персонализирани нашийници, поставки за драскане, на компанията inTIERior, означени като специална поръчка и т.н.), както и бързо развалящи се стоки, като например растения, аквариумни животни, живи хранителни култури и замразени храни.

Последици от отмяната

В случай на ефективна отмяна на договора, взаимните ползи от покупко-продажбата следва да бъдат възвърнати. За възстановяване на сумата за покупката, моля изпратете ни актуална банкова сметка.закупената стока трябва да бъде върната обратно в първоначалния си вид на получаване. Ако стоката не отговаря на първоначалния вид на получаване или отговаря частично, е необходимо да се удържи обезщетение като компенсация, за нарушената търговка стойност на продукта. Условието за цялостта на опаковката и продукта не се прилага, ако влошаването им се дължи изключително на контрола и проверката на функционалността им - така, както както би било възможно да се случи при изпробване на стоката в магазина. Можете да се избегне задължението за плащане на обезщетение, ако сте употребили продукта по предназначение, не се отнасяте към него като индивидуална собственост и изключвате всякаква употреба на продукта, която би могла да се отрази негативно на неговата търговка стойност.

Стоки, които могат да бъдат изпратени с пратка, се връщат на наша отговорност. Моля погрижете се за пълното поемане на разходите по обратната пратка и транспортирането им. Вие трябва да поемете разходите по връщането на стоката, ако доставените стоки отговарят на поръчаните и ако цената на поръчката не надвишава 40 лв. или когато в момента на прекратяването, поръчаният продукт е с по-висока цена и Вие все още не сте заплатили сумата или извършили частично плащане на покупката. В противен случай, връщането ебезплатно. Задължението за възстановяване на извършеното плащане, трябва да бъде изпълнено в рамките на 30 дни. Срокът започва за вас, с изпращането на уведомлението за връщане или след обратното изпращане на стоките, а на нас от момента на тяхното получаване.

Моля, използвайте приложения в пакета формуляр и изпратете стоката на следния адрес:

zooplus AG
Vor der Hecke 4
D-34355 Staufenberg

Този адрес ще откриете и върху пакета за доставка. Стоки, които не могат да бъдат изпратени опаковани, ще бъдат взети директно от Вас. Моля в този случай се свържете с нашия център за работа с клиенти.

4. Гаранция и отговорност

За всички дефекти и недостатъци в стоките, които настъпват по време на законоустановения гаранционен период, се прилагат по ваш избор съответните правни претенции за замяна или поправка - при налични по-нататъшни правни условия - по-нататъшни искове за намаление или отказ, както и на обезщетение, включващо компенсация за щетите и обезщетение за Вашите разходи. Правото на намаление е възможно само, когато насрещните претенции са били законно установени, безспорни или признати от нас в писмена форма.Гаранционен период, в който имате право на рекламация, е 2 години. Ако доставените продукти са с очевидни материални или производствени дефекти, които включват и транспортни щети, моля свържете се с нашия център за обслужване на клиенти.

5. Цени и такси за доставка

Важат цените в момента на поръчката. Валидността на нашите лимитирани предложения ще научите от местата, където са описани и означени в онлайн-магазина. Всички цени са с включен ДДС (в момента 7% или 19%).Независимо от гореспоменатото, за нашите клиенти от Швейцария, всички цени в магазина са в нето и не влючват нито германския, нито щвейцарския задължителен ДДС. Евентуални допълнителни данъци според швейцарските закони, се събират от данъчните власти на границата и се заплащат от клиента при доставката или при приемането на поръчаните продукти.

При поръчки направени в нашия онлайн магазин на стойност над 19,00 EUR, които са в рамките на Германия, доставката е безплатна. Ако стойността на поръчката не надвишава 19.00 EUR, фиксираната такса за за доставка и обработка на пратката е на стойност 1,90 EUR, в рамките на една поръчка, независимо от броя на пакетите или размера и теглото на пратката. Доставката се извършва при поръчки с минимална стойност от 10,00 EUR (без включени транспортни такси).

За поръчки, които са направени директно в нашия онлайн магазин, например: по факс, писмо, електронна поща, телефон и т.н., се заплаща такса от 2,90 EUR, независимо от стойността на поръчката.

Ако по технически или други причини, пратката и доставката протичат на няколко етапа, ние, разбира се, таксуваме еднократно.

Конкретните условия за доставка и плащане за други страни, ще откриете по-долу. Интернационална доставка.

6. Доставка

zooplus доставя поръчаната стока на адреса, посочен от клиента, във възможно най-кратък период от време. Кликнете тук, за да се информирате подробно за нашите Условия за доставка.

В рамките не Европейския съюз, доставяме безмитно. При доставка в страни, извън Европейския съюз, най-вече в Швейцария, клиентът поема всички приложими мита, данъци и такси върху вноса.

Ако определен артикул не е наличен и договорът за покупка все още предстои, ние си запазваме правото да ви изпратим останалите артикули с допълнителна поръчка. Вие не сте задължени да приемете това предложение.Ако не искате да задържите съответнит епродукти, моля изпратете ги обратно на
 

zooplus AG
Vor der Hecke 4
D-34355 Staufenberg

Разходите по пратката се поемат от нас.

При евентуално забавяне на доставката, ще бъдете информирани незабавно.

7. Запазване на собствеността

Стоките остават собственост на zooplus до пълното им заплащане.

8. Плащане, срок на плащане, забавяне

Заплащането на закупената стока може да се направи чрез теглене от банкова сметка, с кредитна карта, по фактура или с авансово плащане. Zooplus запазва правото си, в определени случаи да приема само определени видове плащания. Плащане чрез изпращане в брой или с чек не е възможно. Ние не носим отговорност в случай на загуба на стоката.

Заплащане чрез теглене от сметка

При плащане чрез теглене от сметка, сумата се тегли в рамките на една седмица след изпращане на стоките. Разрешението за теглене от сметка е възможно само при сметки в немска банка. Ако от банката се изискат допълнителни такси, си запазваме правото да си удържим допълнителните такси. Това важи особено за връщане на изтеглената сума, което е неоторизирано от нас. При сторниране на плащане, ние начисляваме такса за обработка от най-малко 5.50 EUR.

Плащане с кредитна карта

При плащане с кредитна карта, сумата се тегли в рамките на една седмица след изпращане на стоките.

Плащане по фактура

Вие се задължавате да платите фактурата в рамките на 14 дни след получаването на стоките (важи датата на получаване на плащането при zooplus)

Предварително плащане

Моля свържете се с нашия център за обслужване на клиенти.

Ако се забавите с плащането, си запазваме правото да изискаме допълнителни такси за пресрочване.

Моля, обърнете внимание на специалните условия, важащи за Вашия ваучер, като напр. срок на давност, минимална стойност на поръчката и т.н. В рамките на една поръчка, можете да използвате само един ваучер. Изплащане на стойността на ваучера в брой, както и използването му за вече направени поръчки е невъзможно. Препродаването на ваучера не е позволено.

Банкова сметка за клиенти от Германия:

zooplus AG
Commerzbank München
Konto: 211 441 101
BLZ: 700 400 41

Банкова сметка за клиенти от Австрия и Швейцария:

zooplus AG
Commerzbank München
IBAN: DE64 7004 0041 0211 4411 01
SWIFT (BIC): COBADEFF700

Моля информирайте се тук за нашите стандарти за сигурност и условия за плащане. Опциите за плащане при поръчки от други държави, моле погледнете тукИнформация за други страни.

9. Защита на личните данни

Моля прочетете тук нашата изчерпателна информация за защита на личните данни

10. Собственик на онлайн магазина

zooplus AG

Sonnenstraße 15 80331 München

 

представени от:

Dr. Cornelius Patt
Andreas Grandinger
Dr. Mischa Ritter
Florian Welz

Седалище на фирмата: München
Окръжен съд München, № в търговския регистър: 125080

№ по ДДС: DE 200 164 421

11. Център за работа с клиенти

С нашият център за работа с клиенти можете да се свържете по следния начин:

Тел.: 089 211 29 211 (Понед. до петък 8:00 -19:00 ч., събота 8:00-14:00 ч.)
Факс: 089 211 29 222 (по всяко време на денонощието)
Към формуляра за контакти (по всяко време на денонощието)
 

За Австрия и Швейцария:

Тел.: +49 89 211 29 211 (Понед. до петък 8:00 -19:00 ч., събота 8:00-14:00 ч.)
Факс: +49 89 211 29 222 (по всяко време на денонощието)
Към формуляра за контакти (по всяко време на денонощието)
 

12. Финално условие

Прилага се Германското законодателство с изключение на Конвенцията на ООН по продажби (CISG).

13. Печатна версия на общите условия