Вашата количка

Количката Ви е празна.

Приложението zooplus

Към апликацията
Безплатна стандартна доставка над 79 лв.**

Условия за участие

Условия за участие в играта „zooplus анкета сред потребителите 2017“

Ще бъдат раздадени 5 награди по 60 лeва под формата на ваучери за пазаруване от www.zooplus.bg

1. Организатор

Тази игра се организира от дружеството zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 Мюнхен (наричано по-долу „zooplus“).

2. Право на участие

2.1. Право да участват в играта имат всички правоспособни лица, които са участвали в „zooplus анкета сред потребителите 2017”, като в рамките на периода на провеждане изцяло са попълнили и изпратили формуляра с въпросите и са посочили и своя e-mail адрес. (Формулярът се намира на адрес https://www.surveymonkey.com/r/P2VKCJ5).
2.2. В играта нямат право да участват служители и сътрудници на zooplus, както и на предприятията – свързани лица.

3. Период на провеждане

Играта започва на 20.10.2017 и приключва на 29.10.2017 в 23.59 часа.

4. Печалби

Ще бъдат раздадени общо 5 броя ваучери за пазаруване от онлайн магазина zooplus.bg, всеки на стойност 60 лева. Спечелилите нямат право да искат замяна на ваучера или изплащането му в брой. Ваучерът не може да се преотстъпва на трети лица.

5. Теглене на наградите и уведомяване на печелившите

5.1. Печелившите се изтеглят на случаен принцип от всички лица с право на участие, които в рамките на периода на провеждане са попълнили изцяло и са изпратили формуляра с въпросите. Оспорване на жребия по съдебен ред не се допуска.
5.2. Спечелилите ще бъдат уведомени в рамките на 14 дни след приключване на анкетата на посочения от тях e-mail адрес.

6. Заключителни разпоредби

6.1. В рамките на провеждането на играта организаторът събира лични данни за участниците, какъвто е и неговият e-mail адрес. Тези данни служат единствено и само за целите на играта и след приключването й повече няма да се използват. Участниците имат законното право на информация, на промяна, както и на отказ от по-нататъшно участие.
6.2. В случай, че някой от участниците не отговаря условията, zooplus си запазва правото, да го изключи от по-нататъшно участие. От играта ще бъдат изключвани и лица, които си служат с непозволени помощни средства или се опитват да извлекат други ползи чрез манипулиране. Не се допуска участие посредством игрални клубове или автоматични устройства. В случай, че се установи нарушение на настоящата клауза, печалбата ще бъде анулирана и от нарушителя ще бъде поискано нейното възстановяване.
6.3. В случай че поради технически или правни пречки провеждането на играта не може да се състои, zooplus си запазва правото да промени правилата за участие, респективно да преустанови провеждането на играта, като при това не е длъжно да прави каквото и да е уведомление или да дава обяснения относно причините за това.
6.4. Участието в тази игра се урежда от правото на Република България, с изключение на Конвенцията на ООН за договорите за международна покупко-продажба на стоки.
6.5. В случай, че някоя клауза, една или няколко, стане невалидна или невъзможна за прилагане, останалите клаузи от настоящите условия остават в сила и запазват своето действие. Отпадналите клаузи се заменят с нови, валидни клаузи.