Бонус програма на zooplus – условия за участие

Бонус програмата на zooplus възнаграждава Вашата лоялност като клиент на zooplus. Събирането на zooTочки, тяхното осребряване и общите принципи на работа на Бонус програмата се уреждат от следните условия (Условия за участие):

1. Участие

Право на участие в програмата имат всички регистрирани клиенти на zooplus, с действащ клиентски профил. Участието е напълно безплатно, а програмата е част от профила Ви „моят zooplus“.

2. zooTочки

2.1 Общи условия

Бонус програмата на zooplus се базира на zooTочки, които се начисляват по сметката на всеки клиент. zooTочките могат да се използват единствено за целите, упоменати в Условията за участие. zooTочки от други програми не могат да бъдат трансформирани в zooTочки. Клиентската сметка и наличните точки по нея не могат да бъдат прехвърляни на трето лице, не могат да бъдат превръщани в пари в брой или изплащани по сметка. Информацията относно актуалната наличност по Вашата клиентска сметка можете да откриете в персоналния раздел "моят zooplus" и е видима във всеки един момент, единствено за Вас.

2.2 Събиране на точки

За всяка покупка, направена след 1.1.2003, придобиването на zooТочки става автоматично, в момента в който Вашето плащане се осчетоводи при нас. За всяка платена поръчка Вашата сметка се захранва със съответния брой точки. Количеството на начислените точки се базира на сумата, заплатена за поръчката. За всеки 2 лева от стойността на Вашата поръчка, получавате една zooТочка. При специални оферти или кампании, можете да получавате и допълнително zooTочки.

2.3 Неначисляване на zooTочки

Начисляване на zooTочки не се извършва за продукти с продажна цена 0 лева (например продукти за проба, подаръци, премии), върху осребрени ваучери и други отстъпки, както и при извършени допълнителни доставки. Определен кръг от други услуги също може да бъде изключен от начисляване на zooTочки. Mаксималното количество zooTочки, които се начисляват за една календарна година е 10 000. След като се достигне тази стойност, не се начисляват zooTочки в съответния профил до края на годината.  zooplus си запазва правото да не кредитира zooТочки за договорни отношения, които изглеждат сключени с цел търговска препродажба на стоките.

2.4 Начин на начисляване

Начисляването на zooTочките по сметката на клиента става автоматично и се извършва тогава, когато плащането на съответната поръчка бъде прието от zooplus. Точките се зареждат в сметката на клиента, през чийто профил е била направена поръчката. Ако един клиент прави поръчка през няколко профила в zooplus, точките се начисляват по съответните профили. Прехвърлянето на точки от един профил към друг е невъзможно.

2.5 Изтичане на валидността на точките

Ако в рамките на 12 месеца от вписването на zooTочките по сметката на клиента те не бъдат осребрени срещу премия, то тяхната валидност изтича в края на съответното тримесечие. В този случай Вие предварително ще получите в профила си специално напомнящо съобщение относно броя на изтичащите точки и датата, на която те изтичат. Изтичането на валидността на zooTочките не се повлиява и в случаите, когато поради някаква причина сметката на клиента е била блокирана. zooТочките от специални промоции могат да имат по-кратка валидност. 

3. Осребряване на zooTочки в премии

3.1 Общи условия

Всеки участник в Бонус програмата може да превърне своите точки в премии, ако по сметката си има налични съответния брой точки. Премиите и необходимото за закупуването им количество zooTочките се оповестяват в Магазина за премии в zooplus. Премията може да бъде получена само в рамките на стандартна поръчка на стойност минимум 59 (петдесет и девет) лева.

3.2 Условия за осребряване на точките

Премиите могат да бъдат получени единствено чрез личния профил на всеки клиент в профила му в "Моят zooplus". Видът и количеството на наличните премии може да варира в зависимост от сезона и от датата на съответния месец. При определени обстоятелства или време някои от премиите могат да не бъдат налични. За определени премии стандартните Условия за участие могат да бъдат модифицирани или допълнени със специални допълнителни условия. Тези условия се оповестяват заедно с оферирането на съответната премия.

3.3 Изпращане на премиите

Цените за доставка на избраните премии се определят съгласно актуалните условия за доставка на zooplus. Моля, кликнете тук, за да се информирате относно цените за доставка. Премията се поставя във Вашата потребителска кошница с един клик на мишката върху символа с количката за пазаруване. След като изберете премията, можете да добавите към поръчката си и други продукти от магазина, на тяхната редовна цена. В случай че получите дефектна премия, ние ще я заменим с нова. За целта първо се свържете с Отдел клиенти за да може да се организира връщането на дефектния продукт.

4. Други

4.1 Прекратяване на програмата

zooplus си запазва правото да прекрати Бонус програмата по всяко време или да я замени с нова, от друг вид.

4.2 Промени

zooplus си запазва правото във всеки един момент да извършва промени и да допълва по какъвто и да е начин Условията за участие, бонус премиите или други условия по Бонус програмата. Претенции на участници към zooplus за обезщетение поради законовообусловени, характерни само за дадена страна промени, са изключени. Изменения и допълнения на настоящите Условия за участие се оповестяват чрез публикуване на сайта.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Защита на личните данни

zooplus взима сериозно защитата на данните на своите клиенти. Декларацията за защита на данните на zooplus може да откриете тук.

Обновено на 11.03.2022 г.