Инструкции за изхвърляне и опазване на околната среда

Инструкции за изхвърляне на батериите

Длъжни сме да Ви уведомим, че според правилата и законите за изхвърляне на използваните и ненужни батерии, Вие сте длъжни да предадете обратно използваните батерии на подходящите за това места, за да бъдат рециклирани. Батериите не трябва да се изхвърлят заедно с битовите отпадъци. Моля запознайте се с локалните условия за изхвърляне на ненужните батерии, изхвърлете на специално предназначените за това места или върнете безплатно в магазина, от който сте купили съответния продукт. Батериите към уреди закупени от нас, можете да върнете или пратите по пощата на адреса посочен по-долу:

zooplus SE
c/o Dirks Consumer Logistics GmbH
Bergener Ring 600
D-01458 Ottendorf-Okrilla

Значение на символите върху батериите

Значение на символите върху батериите

Батериите са обозначени със символ, на който е изобразена зачеркната кофа за боклук (виж картинката). Това означава, че батериите не трябва да бъдат изхвърляни в кофата за боклук. Батерии, които съдържат живак повече от 0,0005 % спрямо масата, кадмий повече от 0,002 % спрямо масата или олово повече от 0,004 % спрямо масата, са означени под специфичния символ като опасни вещества, както следва –

- Cd (=батерията съдържа кадмий),
- Hg (=батерията съдържа живак)
- Pb (=батерията съдържа олово). 

Инструкции за изхвърляне на електроуреди

Символът на зачеркнат контейнер за отпадъци означава, че електрическото и електронното оборудване не трябва да се изхвърля заедно с битовите отпадъци. Моля изхвърлете на специално предназначените за това места, според правилата за изхвърляне на отпадъци във вашата община. Можете да предадете безплатно старото оборудване в общинските пунктове за събиране на подобни отпадъци. Също така можете да върнете вашите стари уреди като ги изпратите до нас. За целта ще Ви предоставим безплатно етикет за връщане, който можете да заявите, като се обадите на тел.02/9060639 или по имейл на service@zooplus.bg. Моля, обърнете внимание, че ние сме длъжни да приемаме стари устройства с дължина над 25 см, само ако сте закупили от нас аналогичен продукт, изпълняващ същите функции. Приемането на такъв продукт може да бъде отхвърлено, ако съществува риск за здравето и безопасността на хората поради опасност от замърсяване. Старите батерии и акумулатори от старото устройство трябва да бъдат извадени от него преди доставката.

Инструкции за опаковката

Ние спазваме задълженията си според на наредбата за отпадъци и сме назначили отделна фирма, отговорна за управление на дейностите по отпадъците и тяхното отстраняване.