Общи условия за ползване за клиенти

  • 1. Дейност

    Настоящите oбщи условия важат за всички поръчки и доставки направени от потребителите по смисъла на раздел 13 от Немския граждански кодекс (BGB) чрез онлайн магазина zooplus.bg, управляван от zooplus SE, Sonnenstraße 15, 80331 München, Германия (наричан по-долу zooplus) и клиентите на неговия интернет магазин www.zooplus.bg.

Общи условия за ползване обновени на 11.03.2022 г.