Общи условия за ползване

  • 1. Дейност

    Настоящите oбщи условия важат за всички поръчки и доставки между zooplus AG, Sonnenstraße 15, 80331 München, Германия (наричан по-долу zooplus) и клиентите на неговия интернет магазин www.zooplus.bg.

Общи условия за ползване обновени на 13.01.2021 г.