Информация относно защитата на личните данни

Скъпи клиенти на zooplus, скъпи посетители на нашата уеб-страница, защитата на Вашите лични данни е изключително важна задача за нас. С декларациите по-долу ние Ви информираме, какви данни събираме и обработваме във връзка с използването на нашата уеб-страница, респективно с посещаването на магазина, който се извиква през нея.

Кратък преглед

 • 1. Кой отговаря за обработката на личните данни?

 • 2. Кои Ваши данни се обработват при посещаване на нашата уеб-страница?

 • 3. Използват ли се бисквитки на тази страница?

 • 4. Използват ли се на тази страница инструменти за анализ?

 • 5. Прави ли се на тази страница реклама, насочена към конкретния потребител?

 • 6. Могат ли лични данни да бъдат предавани на трети лица?

 • 7. Към кого мога да се обърна при възникнали въпроси?

 • 8. Как мога да оттегля своето съгласие или да отправя възражение

Информация относно защитата на личните данни

A. Обща Информация относно защитата на личните данни при zooplus

 • 1. Обхват на действие и дефиниции

 • 2. Място на съхраняване на данните

 • 3. Обработка на личните данни в рамките на концерна zooplus

 • Общи IT-услуги

 • 5. Обработка на лични данни при упражняване на правата на субекта на данните

 • 6. Предаване на данни на правоприлагащите органи

Б. Обработка на данни при извикване на нашата уеб-страница

 • 1. Лог файлове

 • 2. Бисквитки и проследяващи пиксели

 • 3. Плъгини

В. Обработка на личните данни при пазаруване в уеб-магазини

 • 1. Регистриране и използване на профила „моят zooplus“

 • 2. Поръчване и доставка

 • 3. Проверка за присъствие в ограничителния списък

 • 4. Програма за събиране на zooТочки

 • 5. Продуктови предпочитания

 • 6. Потребителско поведение и съставяне на профил

 • 7. Анкети сред клиентите

 • 8. Моите домашни любимци

 • 9. Списък с желани продукти

Г. Обработка на данните при комуникиране с клиента

 • 1. Информационен бюлетин

 • 2. Facebook и Google Custom Audience

 • 3. Уведомяване относно наличността на даден продукт

 • 4. Маркетинг (по е-mail)

 • 5. Маркетинг (по пощата)

Д. Вашите права

Вие имате право по всяко време да изисквате потвърждение от zooplus дали обработва Ваши лични данни, както и правото на информация относно тези данни. Освен това Вие имате правото на коригиране, изтриване и ограничаване на обема на обработваните данни, както и правото по всяко време да направите възражение срещу обработването а Ваши лични данни, респективно да оттеглите съгласието си за обработване на Вашите данни или да поискате прехвърляне на данните.

Всички искания за информация, запитвания, възражения и оттегляния изпращайте на е-mail service@zooplus.bg или на нашите длъжностни лица по защита на личните данни. Освен това, в случаите на нарушаване на поверителността на Вашите лични данни, Вие имате право да направите жалба до компетентния надзорен орган. Вие можете по всяко време да посетите нашия Портал за управлениe на личните данни, за да упражните правата си, в качеството Ви на засегнато лице:

Е. Бележки относно специалното право на възражение

Вие имате право право, по всяко време и на основание, свързано с Вашата конкретна ситуа-ция, да направите възражение по реда на Чл. 21 от Регламент 2016/679 срещу обработването на личните данни, отнасящи се до Вас, извършвано на основание Чл. 6 параграф 1 буква. д) или е) от Регламент 2016/679. Ние ще преустановим обработването на данните, които се отна-сят до Вас, освен в случаите, в които сме в състояние да предоставим убедителни основателни причини, доказващи необходимостта от извършване на тази обработка, които превъзхождат Вашите интереси, права и свободи, или в случаите, когато обработването служи за установя-ването, упражняването или защитата на правни претенции. Ако желаете да се възползвате от своето право на възражение, е достатъчно да ни пишете на имейл service@zooplus.bg или посетите нашия Портал за управлениe на личните данни.

*Информация относно защитата на личните данни последно обновена на 26.05.2022 г.

* Цените са в лева и включват ДДС. ** Транспортни разходи

„обикновено“ = Най-ниската цена на артикула през последните 30 дни.

Куриерска фирма

 • dpd

Сигурно пазаруване в zooplus

Последвайте zooplus

 • Android
 • iOs