Указания при съставяне на продуктова рецензия

Ние сме много щастливи, когато споделяте с нас впечатленията си от нашите продукти. Всички Ваши оценки – както положителни, така и отрицателни - се преглеждат от нашите продуктови специалисти и се одобряват за публикуване. Условие за публикуването на дадено мнение е при съставянето му да са спазени следните указания:

Съвети за съставяне на издържана публикация:

 1. Опишете предимствата, респективно недостатъците на продукта, изхождайки от Вашия личен опит с него.
 2. Особено полезни са съветите, свързани с ежедневното използване на продукта.
 3. Сравняването на продукта с подобни на него е предпоставка за по-голяма изразителност и прави изказването Ви по-убедително.
 4. Упоменаването на породата и възрастта на Вашето животно биха помогнали на другите потребители да интерпретират Вашия личен опит по подходящия начин.

Кое НЕ може да бъде наречено добре написана публикация?

 1. Задаването на въпроси относно продукта или сайта. В такива случаи, молим да се свържете с нас като използвате формата за контакт или горещата линия за връзка.
 2. Ругатни или използване на език на омразата в каквато и да било форма.
 3. Оставянето на телефонни номера, имейли, пощенски адреси или адреси на уеб-страници.
 4. Общи коментари относно наличността от даден продукт, изпращането на поръчките и други услуги, предлагани от zooplus. При възникването на такива въпроси, на Ваше разположение са горещата линия за връзка и формата за контакт.
 5. Коментари по повод публикувани мнения от други потребители.
 6. Коментари относно полезността на цели продуктови категории или пък общи напътствия, отнасящи се до храненето или отглеждането на животните. Молим, за тази цел използвайте специализираните форуми.

Моля, обърнете внимание, че не можем да одобрим за публикуване мнение, при което оценката, дадена със звездички и текста към нея са в очевидно противоречие, като си запазваме и правото да откажем публикуването на дадено мнение и по други причини. Също така zooplus си запазва правото да променя, съкращава или изтрива съдържание от тази страница, което според преценката на zooplus не съответства на настоящите правила. zooplus не гарантира възможността за редактиране или изтриване на вече подадено от Вас съдържание. Вие потвърждавате, че Вие лично, а не не zooplus, носите отговорност за съдържанието на подаденото за публикуване мнение.

Ако следвате тези наши съвети, изхождайки от опита си с даден продукт, Вие бихте могли да формулирате съобщение, което би било важно за останалите клиенти и би им помогнало при вземането на решение за покупка.

Отзиви за продукти, които описват нараняване или риск от нараняване на животни, няма да бъдат публикувани. Ако възникне такава ситуация, моля, свържете се директно с нашия Клиентски център чрез формата за контакт. Необходим е директена комуникация и задълбочен анализ на обстоятелствата, за да се проследят точно конкретните случаи.

Как се съставят и обработват мненията за продуктите в нашия магазин?

За да улесним нашите клиенти при вземането на решение за покупка, ние бихме искали да им дадем достъп до възможно най-много мнения на други потребители. Поради тази причина ние сме предоставили възможност за споделяне на мнение не само на нашите регистрирани клиенти, но също така и на гости на магазина. По този начин ние даваме възможност на всеки да изкаже своето мнение относно даден продукт, независимо от това, дали той е бил закупен от нас или не.

Оценките се подреждат по хронологичен ред, така че вие винаги ще виждате първо най-новите от тях. Поради технически причини, последваща обработка на подадените мнения не е възможна. Ако желаете да премахнете свой коментар, моля свържете се с отдела за обслужване на клиенти: за целта на Ваше разположение е горещата ни линия, както и формулярът за контакти.

Ние публикуваме както положителни, така и отрицателни мнения. Все пак, ние си запазваме правото да спрем публикуването на дадено мнение, както и да изтрием вече публикувано, без да е необходимо да изтъкваме причини за това. Това се отнася най-вече за очевидно неверни коментари или за такива, които са ирелевантни към дадения продукт (например са спам или фалшиви рецензии), а също и при накърняването на правата на трети лица (например авторско право и / или право на защита на личните данни).

С публикуването на съдържание на нашата страница вие декларирате следното:

 • Вие сте единственият автор и притежател на авторското право над публикуваното съдържание.
 • Вашата оценка за дадения продукт преминава в собственост на zooplus. Вие учредявате на zooplus безвъзмездно, безусловно и неограничено по отношение на времето и пространството право за по-нататъшно използване и публикуване на Вашето мнение в онлайн и офлайн среда.
 • Вие декларирате своето съгласие, Вашите лични данни, предоставени във връзка с публикацията, да бъдат запазени с цел евентуална обратна връзка с Вас и за изясняване на евентуални въпроси, свързани с публикацията. Допълнителна информация относно обработването на личните данни можете да намерите в нашата Декларация относно защитата на личните данни.

Допълнително Вие гарантирате, че няма да подавате за публикуване съдържание, за което знаете, че:

 • е грешно, неточно или подвеждащо;
 • нарушава авторско или патентно право, запазени марки, търговска тайна или правото на защита на личните данни на трети лица;
 • е в нарушение на закон, разпоредба или правило (отнасящи се включително, но не ограничено до: експортен контрол, защита на потребителите, нелоялна конкуренция, предоставяне на равни възможности, подвеждаща реклама);
 • е клеветническо, злепоставящо, подстрекателско, дискриминиращо въз основа на религия или етнически произход, заплашва или тормози отделно лице, партньор или бизнес или би могло да доведе до това;
 • съдържа компютърен вирус, компютърен червей или други потенциално опасни компютърни програми или данни.

Вие декларирате своето съгласие да защитите, обезщетите и да компенсирате zooplus (и свързаните със zooplus предприятия) срещу всякакви искове, претенции, загуби и последващи щети от всякакъв вид, независимо дали са известни или неизвестни към момента, включително и адвокатски хонорари в разумни размери, произтичащи от неспазването от Ваша страна на гореизброените условия или в резултат на нарушаването на закон или на каквито и да билo права на трети лица.

zooplus има право да променя настоящите Указания по всяко време. В случай на промяна ще публикуваме актуалната версия във възможно най-кратък срок.

Ревизия: 18.05.2022 г.