Импресум / Impressum

Задължителни данни съгласно § 5 на Закона за телемедиите в Германия

zooplus SE

Sonnenstraße 15

80331 München

Germany

е-мail: service@zooplus.bg

Седалище на фирмата: München

Съдебна регистрация в: Amtsgericht München

Номер в търговския регистър: HRB 273759

ДДС номер: BG3075582306

Банкови данни:

zooplus SE

UniCredit Bulbank AD

IBAN: BG22 UNCR 7000 1521 4294 45

BIC: UNCRBGSFXXX

Управление:

Geoffroy Lefebvre

Steffen Schüller

Председател на надзорния съвет:

Stefan Goetz

Изпращане и връщане на стоки:

zooplus SE c/o Dirks Consumer Logistics

Skalski-Logistic Park Wroclawska 36 Street

55-020 Zorawina (Wojkowice)

Poland

Журналистическо съдържание:

zooplus SE

Online-Redaktion

80331 München

Germany

Отговорен редактор: Sabrina Pucher

E-Мейл: Моля използвайте нашия формуляр за контакт

За изпратени по собствена инициатива снимки, рисунки или текстове редакционният екип не носи отговорност. Молим за разбиране от Ваша страна, че не можем да изпращаме обратно получените от Вас материали.

Изпращащите снимки, текстове или всякакъв друг вид материали дават съгласието си за редакция на същите. С изпращането на материала изпращачът дава на zooplus SE правото на безвъзмездно публикуване на текста или снимката (също и без посочване на име) в онлайн и офлайн публикация и дава съгласието си за по-нататъшното използване на материала за редакционни цели от zooplus SE. Изпращачът декларира, че публикуването не накърнява права или претенции от страна на трети лица или на закона и че съответните права на ползване на материалите не са предоставени на трети лица.

zooplus не носи отговорност за публикации на трети лица.

Препоръките и мненията са внимателно проверени от авторите и от zooplus, въпреки това не се поема гаранция за същите. Авторът, респ. дружеството zooplus SE и неговите представители не носят отговорност за настъпили персонални, предметни или имуществени щети. Не е задължително обозначените с името на автора публикации да съответстват на мнението на редакцията или издателя.

zooplus не носи отговорност за чужди публикации, до които може да бъде достигнато посредством хиперлинкове на интернет страниците на zooplus SE.

Запазена марка

Знакът "zooplus" е запазена марка.

Цялото съдържание на сайта е защитено по силата на авторското право. Това означава, че използването на снимки, текст или части от тях в печатни или онлайн медии без писменото разрешение на zooplus SE/АД не е разрешено.

Цялото съдържание на сайта е предназначено за лична информация на клиентите. Използването му с всякаква комерсиална или некомерсиална цел, особено запазването в база данни, публикуването, разпространението и всяка форма на ползване за търговски цели, както и предаването му на трети лица – също така частично или в преработен вид – е забранено без съгласието на правоимащите. Посочените като източник автори са отговорни за съответното съдържание. Използването на лога и запазени марки, респ. наименования на марки, особено в описанието на продуктите в раздела на магазина, се извършва със съблюдаване правата на правоимащите. За използването на автоматични механизми (търсачки, роботи, т. нар. „WebCrawler“), например за прилагане на търсещи машини за продукти или цени, също се изисква разрешение, както и за прилагането на „дълбоки“ (deep) линкове на ниво съдържание или продукт и показването на съдържания на zooplus на „фреймови“ страници.

zooplus е проверен и сертифициран като търговец на био храна за домашни животни от:

Prüfgesellschaft ökologischer Landbau mbH

Bahnhofstrasse 9

D-76137 Karlsruhe

DE-Öko-007

Алтернативно решаване на спорове за потребители 

Обслужване на клиенти zooplus

Европейската комисия създаде платформа за онлайн решаване на спорове(ОРС), възникнали между предприятие и потребител, която можете да отворите оттук: www.ec.europa.eu/consumers/odr. Някои от търговците на дребно са задължени по закон да участват в процедурата по уреждане на спора, но това не се отнася за zooplus. Ние не сме задължени и нямаме желание да участваме в уреждане на спорове по такъв начин.