Вашата количка

Количката Ви е празна.

Приложението zooplus

Към апликацията
Безплатна стандартна доставка над 89 лв.**

Условия за участие в спестовния план на zooplus

 

За спестовния план на zooplus между клиента и zooplus важат условията за участие в дадения момент на сключване на договора:

1. Участие

Право на участие имат само избрани от zooplus клиенти, които имат пълнолетна възраст и са регистрирани в онлайн магазина www.zooplus.bg с адрес за доставка в България. При регистрацията си клиентът носи отговорност за достоверността на подадените лични данни. Клиентът е длъжен да пази данните си за достъп като поверителни и да не ги предоставя на трети лица.
Не могат да бъдат предявявани претенции за участие. Изборът се прави единствено от zooplus.

2. Сключване на договора

Офертата за избор на Спестовен план е предложена на селектираните клиенти в етапа на "Предварителен преглед" на поръчката. Само след като клиентът селектира избрания вариант на Спестовния план и натисне бутона "Купувам", се счита, че офертата е приета. Клиентът ще получи имейл потвърждение за получаване на поръчката. Този имейл не представлява приемане на офертата, а целта му е да уведоми клиента, че zooplus е получил поръчката.
Договорът все още не е сключен при изпращане на поръчката от клиента. Клиентът получава потвърждение при получаване на поръчката по имейл (Потвърждение на поръчката). Това потвърждение не е приемане на предложението, а само информира клиента, че поръчката е постъпила в zooplus.
Договорът с zooplus, свързан със Спестовния план се счита за сключен, тогава когато zooplus активира закупения Спестовен план чрез изпращането на втори имейл (Потвърждение на Спестовен план).
В случай, че плащането е избрано да бъде по банков път, договорът е сключен в момента в който zooplus изпрати всички платежни информации към клиента. Те се изпращат в рамките на 24 часа, след направената поръчка.

3. Спестовен план

3.1 Общи

Под Спестовен План се има предвид платена програма за отстъпки, която е обвързана само с купуването на стоки. Чрез купуването на спестовен план в рамките на определеното време, Вие можете да пестите определен процент при поръчката на стоки от zooplus.
Спестовният План е насочен единствено към частни клиенти, които пазаруват за своето домакинство. Затова клиентът има право да пазарува със Спестовния План стоки на обща стойност 6 000 лв. годишно(без разходите за доставка и преди изваждането на други отстъпки). Използването на Спестовния план за комерсиални цели е забранено.
Вие можете да купите еднократно само един спестовен план, като го свържете с покупка на продукт.
Избраният спестовен план важи само за клиентския акаунт в zooplus, за който той е и поръчан. Спестовният план не може да бъде преотстъпван. И не важи за други страни освен България.

3.2 Отстъпка и изключване на отстъпка

Отстъпката се прилага веднага, в зависимост от избрания Спестовен план върху стойността на поръчката, направена в онлайн магазина. Отстъпката се прилага преди пресмятането на транспортните разходи .
Съответната отстъпка от Спестовния план не може да бъде комбинирана с други отстъпки, свързани с клиентския акаунт.
Изплащане в брой на спестената сума не е възможно.
Спестовният план е валиден само за доставки в България.
Продуктите, които са обозначени като изключение от Спестовния План не могат да бъдат включени в отстъпката. zooplus си запазва правото да прави изключения на определени стоки от намаленията без обосновка.

3.3 Срок на договора

Срокът на договора зависи от избрания Спестовен план и той се прекратява автоматично след изтичане на срока. Удължаването на договора е възможно, само ако е предварително предложено на клиента от zooplus. Клиентът няма право да предявява претенции за удължаване на договора.

3.4 Цени и такси при транспорт

Важат цените към момента на поръчката. Цените са c включено ДДС. За самият Спестовен План няма такси по доставка.

3.5 Плащане, падеж (на плащане), забавяне (при плащане)

При избор на спестовния план ще Ви бъде изчислена съответната сума за спестовния план заедно с поръчката на стока.
Възможностите при плащане за избрана стока са валидни и за при плащането на спестовния план.

Плащането на спестовния план може да се извърши чрез сума в дебит, с кредитна карта или по сметка. zooplus AG си запазва правото, при отделни случаи да приема само определен вид плащане. Плащането чрез изпращане на пари в брой или чекове за съжаление не е възможно. Ние изключваме материалната отговорност при загуба.

- Плащане с кредитна карта

При плащане с кредитна карта приспадането по сметката се осъществява в рамките на една седмица след изпращането на спестовния план.

- Плащане по сметка

Тук се задължавате да платите сумата в рамките на 14 дни след получаването на спестовния план (важи датата на постъпване на плащането в zooplus).

При предварително плащане по банков път, сумата трябва да бъде внесена в рамките на 7 дни след направената поръчка, като поръчката ще бъде запазена в този период от време.Ако плащането не е извършено в рамките на 7 дни, поръчката ще бъде анулирана автоматично. Запомнте, че банковият транфер може да продължите, в зависимост от банката, между 2 и 4 работни дни. Позволете ни да ви напомним, катот ви изпратим имейл преди изтичане на интервала .

 

Банкова сметка :

zooplus AG
UniCredit Bulbank AD
IBAN: BG 22 UNCR 7000 1521 42 94 45
SWIFT (BIC): UNCRBGSFXXX

Моля, информирайте се тук за стандартите за защита на личните данни и условията за доставка.

3.6 Информация за Вашия спестовния план

Можете да се информирате за Вашия спестовен план по всяко време в секцията "моят zooplus".

Също така, ние ще Ви изпращаме регулярна информация за състоянието на Вашия спестовен план на имейл адреса, който сте посочили, когато сте поръчали съответния спестовен план.

 

4. Прекратяване

Можете да прекратите договора си като изпратите писмено уведомление в рамките на 14 дни, без да мотивирате Вашето решение. Срокът за прекратяване на договора започва след получаване на писменото уведомлени, но не преди сключване на договора и не преди изпълнение на нашите задължения за информиране. Изпращането в срок на писменото решение (писмо, факс, имейл) за прекратяване е достатъчно условие за спазването на срока на опровержение.Изпратете писмо за прекратяване на договора на следния адрес:
zooplus AG
Sonnenstrasse 15
80331 München
Германия

 

Резултат от прекратяването на договора

В случаи на ефективно прекратяване на договора, се възстановяват получените плащания и евентуални ползвания от двете страни. Задължени сте да изплатите компенсация за предложените стоки и услуги за периода до анулиранито, ако сте били предварително информирани за това, преди да изпратите молбата за анулиране, със съгласието Ви ние да предприемем извършването на компенсации преди изтичането на срока на прекратяване . Ако не можете да върнете получените стоки или услуги, или ги върнете само частично или увредени, сте задължени да изплатите обезщетения. Правото ви на прекратяване на договора ще изтече предварително, при случай че договорът е успешно сключен между двете страни по Ваше съгласие, преди да сте се възползвали от правото на прекратяване. Вашето право на опровержение изтича преждевременно, когато договорът от двете страни по Ваше изрично желание е напълно изпълнен, преди да сте упражнили правото си на опровержение. Задълженията, свързани с възстановяване на сумата трябва изпълнят в 30 дневен срок. Този срок започва от момента, когато изпратите известието за прекратяване на договора, а за нас в момента на неговото получава.

 

 

5. Защита на данните

Моля прочетете Декларацията относно защитата на личните данни.

6. Съобщение за прекъсване на договор

а) Вие можете по всяко време, без предварително предупреждение, писмено да прекъснете договора с zooplus. Известието за прекратяване може да бъде изпратено по поща или на имейл адрес : service@zooplus.bg. Платената сума за Спестовния план не се изплаща обратно.
б) zooplus има правото да прекрати без известие Спестовен план, при наличието на сериозни мотиви. Такъв тип легални мотиви съществуват главно в случаи, когато клиентите не спазват условията за ползване или други условия, посочени в договора  предоставят или недостовернa или непълнa информация.

Известието ще бъде изпратено писмено. След изпращане на известието, zooplus деактивира Спестовния план на клиента.


7. Промяна на условията за ползване

zooplus има правото да прекрати Спестовния план или да променя едностранно Условията за ползване, ако е нужно, например за отстраняване на проблеми от неспазване на принципа на равенство между двете страни, възникнали след това, или за адаптиране на променените условия, включително законови условия с юридически или техничен характер, без да навреди на клиента. Промяната ще стане част от договора, само ако не изпратите писмени възражения, свързани с тези промени, в рамките на 2 седмици от получаване на известието за промяна.

8. Управление на онлайн магазина

zooplus AG
Sonnenstraße 15
80331 München

представенo от:

Dr. Cornelius Patt
Andreas Maueröder
Dr. Mischa Ritter
Florian Welz

Седалище на фирмата: Мюнхен, Германия
Районен съд Мюнхен, Търговски регистър, отдел B (HRB) 125080

Данъчен номер по ДДСDE 200 164 421

 

9. Контакт с клиенти

Може да се свържете с нашия отдел за връзка с клиенти чрез формуляра за контакт 

или на Тел. +359 29060639

 

10. Финални каузи

Ако една част от Условията за позлване е напълно или частично невалидна, договорът остава в сила. На мястото на невалидните правила се прилагат съотвените законови разпоредни. Немското законодателство се прилага единствено с Конвенцията на ООН, отнасяща се за Договорите за интернационална търговия на стоки (CISG). Този факт е валиден до тогава, до когато предложената защита не е отменена с закон в държавата на местоживеена на клиента.

Валидни са немските закони с изключение на закона за международна продажба на Обединените нации (CISG).

 

11. Кликнете върху линка за принтиране или запазване на условията за ползване Печатна версия на условията за ползване

Условията за участие в спестовния план на zooplus обновени на: 10.04.2020