PSD2 – новата Директива на Европейския съюз относно платежните услуги

Скъпи клиенти на zooplus,

Бихме искали да ви информираме относно предстоящите важни промени, касаещи плащанията в интернет:

През септември 2019 в целия Европейски съюз и Европейското икономическо пространство влиза в сила нова директива, целяща регулирането на платежните услуги и техните доставчици.

Директивата PSD2 накратко:

Европейската директива PSD2 (името й произлиза от съкращението от английското Payment Service Directive) се отнася до всички начини за извършване на електронни разплащания. Как точно ще се извършва оторизацията на тези разплащания решава Вашата банка и това не зависи по никакъв начин от онлайн търговеца.

Целта на мероприятието е още по-добрата защита на потребителите при ползването на онлайн платежни услуги и получаването на по-сигурно доказателство, че при разплащането с кредитна карта насреща е истинският картодържател. За Вас, като клиент, това означава още по-голяма сигурност при плащане онлайн!

Съгласно разпоредбите на директивата, съществуват три различни начина за верификация:

  1. Чрез нещо, което се знае, като например парола, отговорът на таен въпрос, ПИН
  2. Чрез нещо, което се притежава, като например Вашият смартфон, смарт часовник, токен и др.
  3. Чрез нещо, което е присъщо (свойство или поведение), като например пръстов отпечатък, изражението на лицето или чрез сканиране на окото

За всяко плащане следва да се използват два различни, независими един от друг начини за верифициране на самоличността на ползвателя.

За да се запази удобството при онлайн пазаруването и за да Ви бъдат спестени усилията, свързани с допълнителното верифициране, са предвидени и редица изключения и особени разпоредби.

  • За малки суми – при стойност на покупката под 30€ – не се изисква двойна верификация.
  • Периодичните плащания, като например на месечни сметки, заплащани онлайн, не попадат в обхвата на PSD2.
  • Създаване на „Бял списък” на он-лайн търговците, тоест клиентът е определил кръг от търговци, като заслужават доверие. Тази функционалност обаче е достъпна само в случай, че издателят на картата предлага тази възможност и одобрил посочените от клиента търговци.

За допълнителна информация относно различните методи, и за да разберете кои от тях се предлагат от Вашата банка, моля, обърнете се директно към нея.