Политика за връщане и замяна на стоки

Право на отказ

Имате правото да се откажете от настоящия договор в 14 дневен срок, без да е необходимо да посочвате какъвто и да е мотив за това. Срокът, в който може да се откажете изтича след 14 дни и започва от деня, в който Вие или трето лице, различно от доставчика, встъпи във владение на стоката.

За да се възползвате от правото си на отказ, трябва да ни информирате, като се свържете с нашия Отдел клиенти: Телефон: +359 29060639, от Понеделник до Петък, от 9 до 19 ч. или на www.zooplus.bg/contact

Нужно е да ни информирате за решението си, в рамките на упоменатият срок.

Връщане

Ако се откажете от този договор, ние ще ви възстановим всички плащания, получени от вас, включително разходите за доставка (с изключение на допълнителните разходи, произтичащи от вашия избор на вид доставка, различен от най-евтиния тип стандартна доставка, предлагана от нас), без неоправдано забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от деня, в който сме информирани за вашето решение да се откажете от този договор. Ние ще извършим връщането на сумата, като използваме същото средство за плащане, което сте използвали за първоначалната транзакция, освен ако изрично не сте се договорили друго; във всеки случай няма да плащате никакви такси. Можем да задържим възстановяването на сумата, докато не получим обратно продуктите или докато не предоставите доказателство, че сте ги изпратили обратно, в зависимост от това кое от двете се случи по-рано.

Продуктите трябва да се върнат до адрес 

zooplus SE c/o Dirks Consumer Logistics
Skalski-Logistic Park Wroclawska 36 Street
55-020 Zorawina (Wojkowice)
Poland

без забавяне и във всеки случай не по-късно от 14 дни от датата, на която сме уведомени за решението Ви да се откажете от този договор. Срокът е спазен, ако изпратите стоката преди изтичането на 14-дневния срок.

Вие носите отговорност само за всяка нарушеност на стоките в резултат на боравене с тях, различно от необходимото за установяване на естеството, характеристиките и функционирането им.

Край на информацията за връщане на стоки.


Оперираща компания:

zooplus SE
Sonnenstraße 15
80331 München
Germany
е-мail: service@zooplus.bg
Седалище на фирмата: München
Съдебна регистрация в: Amtsgericht München
Номер в търговския регистър: HRB 273759
ДДС номер: BG3075582306

Управление:

Geoffroy Lefebvre
Steffen Schüller
Председател на надзорния съвет:
Stefan Goetz

Отдел клиенти е на Ваше разположение от понеделник до петък, от 9 до 19 ч.